Home / 8 Wajib TNI

8 Wajib TNI

  1. BERSIKAP RAMAH TAMAH TERHADAP RAKYAT.
  2. BERSIKAP SOPAN SANTUN KEPADA RAKYAT.
  3. MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN WANITA.
  4. MENJAGA KEHORMATAN DIRI DIMUKA UMUM.
  5. SENANTIASA MENJADI CONTOH DALAM SIKAP DAN KESEDERHANAANNYA.
  6. TIDAK SEKALI-KALI MERUGIKAN RAKYAT.
  7. TIDAK SEKALI-KALI MENAKUTI DAN MENYAKITI HATI RAKYAT.
  8. MENJADI CONTOH DAN MEMOLOPORI USAHA-USAHA UNTUK MENGATASI KESULITAN RAKYAT SEKELILINGNYA.
.